Per què puja el preu de la llum? -
pujada de la llum, xavier brun

Per què puja el preu de la llum?

Xavier Brun, Doctor en Ciències Econòmiques i Director del Màster Universitari en Mercats Financers de la UPF Barcelona School of Management, ens explica el perquè de la pujada de la llum.

Quan els espanyols sentim que l’energia s’encareix arribant a nous rècords i que de nou se’ns encarirà la factura de la llum se’ns posen els pèls de punta. És un fet. A tots ens afecta, ens importa però, sobretot, volem entendre el perquè.

Aquesta última setmana han aparegut a tots els mitjans de comunicació dos temes importants que van agafats de la mà: el temporal de fred i la pujada de la llum.

És fàcil en un primer moment pensar malament de les companyies elèctriques que casualment apugen el preu de la llum en el moment més fred del que portem d’hivern. Però hem d’analitzar-ho tot correctament.

D’una banda tenim la demanda. Aquests dies ha crescut la demanda energètica exponencialment per diversos factors. Un d’ells és el climatològic, on tota Europa està patint una onada de fred molt important i, amb conseqüència, la ciutadania i la indústria consumeix més energia.

Al mateix temps, països com França o Alemanya, amb dèficit d’energia pel tancament de centrals nuclears, ens demanen, -al contrari que l’any passat-, energia que produïm nosaltres. Uns 2.300MW, que equival aproximadament a l’electricitat que fabriquen unes dues o tres centrals nuclears o de cinc a sis de gas. Ara, amb el problema nuclear francès, la situació s’ha capgirat i el nostre país s’ha convertit en exportador net d’energia elèctrica per pal·liar les necessitats dels nostres veïns europeus.

D’altra banda cal tenir en compte l’oferta. Com es genera l’energia? Per generar electricitat s’utilitzen diferents tipus d’energia i recursos naturals. Primer de tot, s’opta pels recursos més barats, que són l’energia hidràulica i l’eòlica. A Espanya no anem sobrats, més aviat el contrari. Per tant, hem d’anar a buscar altres opcions energètiques molt més cares que són les energies fòssils.

Com que és un mercat marginalista, l’última tecnologia a entrar -la fòssil- és la que marca el preu. Si aquesta és la més cara, com passa aquests dies, encareix la cotització del kW. El principal subministrador de gas més barat a Espanya prové d’Algèria, gràcies a convenis internacionals que comportaven, al principi, preus més baixos. I dic al principi perquè el gas també s’ha encarit.

Avui dia aquest tipus d’energia /recursos són molt més cars que l’any anterior i en conseqüència generar electricitat avui també surt més car.

Article publicat a Via Empresa

Xavier Brun

Doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona (UB), excelente cum laude. Máster en Banca y Finanzas por el IDEC - Universitat Pompeu Fabra. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Su trayectoria académica empieza en el año 2000, como profesor del IDEC - Universitat Pompeu Fabra y coordinador de distintos postgrados y masters. Se especializa en materia relacionada con la gestión de fondos de inversión, análisis fundamental, gestión de patrimonios y macroeconomía, entre otras materias. Actualmente es profesor de la UPF- Barcelona School of Management y director del Máster Universitario en Mercados Financieros de la misma institución. Ha sido ponente en conferencias, cursos y seminarios en España, México, Uruguay, Paraguay y Chile. Su trayectoria profesional se centraliza en la gestión de Instituciones de Inversión Colectiva, Sicav y Fondos, aunque empezó trabajando para el Departamento Financiero de Endesa en Lima (Perú). Fue al regresar a España donde se especializó en el sector financiero. Empezó en la gestora Gesiuris, SGIIC, como responsable del Middle Office. Posteriormente se incorporó en la gestora de filosofía Value Strategic Investment Advisors, Suisse (SIA Funds), donde fue analista senior para los fondos de renta variable. Comenzó realizando una auditoria de las valoraciones de todas las empresas en cartera y se especializó en el sector de materias primas. En la actualidad trabaja en Solventis AV, como gestor de 5 Sicav de renta variable global y renta fija donde aplica la misma filosofía de inversión Value. Siempre ha compaginado su trayectoria académica con la profesional para ofrecer un valor añadido a sus clases, aplicando su experiencia de gestor de fondos de inversión de renta variable. Autor de diversos artículos, libros y capítulos de libros sobre temas financieros. Destacar su presencia en los medios de comunicación como líder de opinión del sector. Redacción de artículos para reputados periódicos (Expansión, La Vanguardia y Diari Ara), participación en entrevistas de televisión y radio, donde ha tratado temáticas sobre mercados financieros, materias primas y otros asuntos de actualidad. Autor del video blog de Economía y Finanzas “Patrimonia”.

Escribir comentario